szemelytanusitas ped

Találkozzunk Egerben! - RAKK 2019 március 20-22.

Cikk létrehozva: 2018. november 12. hétfő

Katt az előadások listájáért! Sosem késő regisztrálni :)

https://2019.marovisz-rakk.hu/program/

A MAROVISZ 2019-ben tizenegyedik alkalommal rendezi meg – az immár hagyományosnak tekinthető – konferenciáját és a hozzá tartozó kiállítást.

 

A rendezvény alapelve, a rendezők célkitűzése továbbra is az, hogy fórumot biztosítson a roncsolásmentes vizsgálattal, illetve tágabb értelemben az anyagvizsgálattal foglalkozó szakembereknek az eredményeik és a szakmai újdonságok bemutatására, valamint a vizsgálatok eredményeit felhasználó partnereiknek az igényeik és elvárásaik ismertetésére. Őszintén reméljük, hogy a konferencia – túl a szakmai vonatkozásokon – kiváló lehetőséget biztosít a személyes kapcsolatok elmélyítésére és új kapcsolatok kialakítására is.

A rendezvényre – a hagyományainkhoz híven – meghívjuk a MAROVISZ-szal szoros kapcsolatot ápoló, külföldi szövetségek és szakmai szervezetek képviselőit is.

A KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS MOTTÓJA:

„AZ ANYAGVIZSGÁLAT A BERUHÁZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN”

 

Magyarországon jelenleg számos tervezett beruházásról tudunk, némelyikük esetében már az első jelentősebb lépések meg is történtek. Ezek közül kiemelkedik a paksi kapacitásbővítés (Paks 2), de ide tartoznak az olajipar tervezett beruházásai, és ne feledjük el az autóipart, az autóipari beszállítókat vagy a vegyipar számtalan ágát. A konferencia célkitűzései közé tartozik, hogy

  • egyrészt, bemutassuk a hazai roncsolásmentes vizsgáló közösségnek az elkövetkező évek azon lehetőségeit és kihívásait, amelyeket ezek a beruházások jelentenek;
  • másrészt, tájékoztassuk a beruházásokban érintett iparágak szakembereit és döntéshozóit a roncsolásmentes vizsgálat jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről;
  • harmadrészt, lehetőséget kínáljunk a beruházók és a vizsgálók közvetlen párbeszédjéhez.

E célok teljesítése érdekében olyan, a beruházásért felelős személyeket tervezünk megszólaltatni, akik értelmezni, elemezni tudják az anyagvizsgálat, a roncsolásmentes vizsgálat szerepét a beruházások, azaz a létesítmények építése, szerelése, üzembe helyezése, majd későbbi üzemeltetése folyamatában. Meg fogunk szólaltatni olyan kompetens személyeket, úgy a műszaki, mint a gazdasági tervezés oldaláról, akik információt adnak arról, hogy milyen módon veszik figyelembe az anyagvizsgálatot, annak szükségességét és értékét munkájuk során. Valljuk, hogy az anyagvizsgálat a beruházás, illetve a későbbi termék vagy szolgáltatás szempontjából kihagyhatatlan hozzá adott érték, és nem a szükséges rossz.

A konferencia természetesen foglalkozni kíván a hazai anyagvizsgálók helyzetével, elismertségükkel, képzettségükkel és helyükkel, szerepükkel az egész gazdasági folyamatban. Mind ezek mellett hagyományosan teret biztosítunk új roncsolásmentes vizsgálati eljárások vagy technikák ismertetésére is. A konferencia lényeges része lesz annak elemzése, hogy mi az anyagvizsgálat szerepe a káresetek megelőzésben és azok elemzésében.

Kiemelten fontosnak tartjuk a képzés, az akkreditálás, a jártassági vizsgálatok szerepét az anyagvizsgálói munka minőségében.

 

ELŐADÁSOK

 A konferencia programja – a beérkező előadások számának és a jelentkezők által előnyben részesített témáknak a függvényében – plenáris, illetve tematikus szekciókból tevődik össze.

A megnyitó szekcióban meghívott előadók átfogó képet adnak – összhangban a konferencia mottójával – a közeljövő hazai beruházásainak helyzetéről, különös tekintettel a vizsgálati igényekre. Ezen túlmenően képet kapunk az anyagvizsgálat és a műszaki diagnosztika jelenéről, fejlődéséről, a felhasználói igényekről, a katasztrófák megelőzésének módjáról, illetve a vizsgálatokkal szemben támasztott elvárásokról.

A további szekciókban orális és rövid bemutatóval kísért poszter előadások hangzanak el, illetve tekinthetők meg. Az előadásra jelentkezőktől egy legfeljebb 300 szóból álló összefoglalót kérünk, melyet a regisztrációs adatlapjukon keresztül tölthetnek fel. Kérjük, hogy egyúttal nyilatkozzanak a benyújtott előadás általuk preferált formájáról is (szóbeli vagy poszter). A konferencia Tematikai Bizottsága értékeli a benyújtott összefoglalókat és dönt azok elfogadásáról, illetve formájáról. Az összefoglalók és a kéziratok formai követelményeiről bővebb információk a konferencia weblapján találhatók: https://2019.marovisz-rakk.hu/

  

HATÁRIDŐK:

 Jelentkezés előadás tartására, kivonat leadással: 2018. december 21.

  • Értesítés előadás elfogadásáról:                 2019. január 31.
  • Kézirat leadási határidő a helyszínen:         2019. március 20.

KIÁLLÍTÁS

A kiállításra várjuk mindazokat a hazai és külföldi cégeket, amelyek roncsolásmentes vizsgáló berendezések, eszközök és szoftverek fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak és termékeiket, illetve eredményeiket be kívánják mutatni. Ugyancsak várjuk azokat, akik a roncsolásmentes vizsgáló szakemberek képzésével kapcsolatos képzési, illetve demonstrációs anyagokat kívánnak bemutatni. A tervek szerint a megnyitó napján a kiállítók 5 – 5 percet kapnak az előadóteremben az újdonságaik bemutatására. Ezt követően kerül sor a standok személyes meglátogatására.

A kiállítás szekcióban a részvétel és a kiállítás megtekintése ingyenes.

 

Prof. Dr. Trampus Péter

a MAROVISZ elnöke 

banner1 banner2 banner3