Távoktatás, digitális oktatás, online oktatás, e-learning, kontaktoktatás, jelenléti oktatás

Cikk létrehozva: 2020. október 19. hétfő

Á L L Á S F O G L A L Á S

 A MAROVISZ Elnöksége kéri a hazai anyagvizsgáló társadalmat, hogy

segítse a szakmai képzések és továbbképzések színvonalának megtartását,

illetve növelését a mostani, szokatlan körülmények között is.

Kedves Kollégák és leendő Kolllégák,

Jelen állásfoglalás közzétételére azért volt szükség, mert a tárgyi fogalmak megjelenését és elterjedését részint a digitális eszközök fejlődése, részint a pandémia kitörése felszínre hozta.

A MAROVISZ Elnöksége támogatja, hogy a Képzők és Tanúsítók éljenek a digitális infrastruktúra adta lehetőségekkel. Ezzel egyidejűleg arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a jelenlegi járvány helyzet sem indokolja, hogy a roncsolásmentes vizsgálók felkészítésében és tanúsításában engedményeket tegyünk. A Képzők részére továbbra is az CEN ISO/TS 25107, a Tanúsítók részére az MSZ EN ISO 9712 előírásai az irányadók.

    

A felkészítés során

  • az elméleti órákat, az óraszámok csökkentése nélkül, távoktatásban is meg lehet tartani, sőt kívánatos így megtartani;
  • a Képzők törekedjenek olyan felület használatára, amelyen a részvétel folyamatosan ellenőrizhető, és az oktató-hallgató kapcsolat biztosítható, továbbá – igény esetén – biztosítsák, hogy az előadások anyagai többször is visszanézhetők legyenek;
  • a hallgatók a könyveket, jegyzeteket, szabványokat a tanfolyam megkezdése előtt ugyanúgy kapják kézhez, mint eddig;
  • a gyakorlati foglalkozásokat csak jelenléti képzés keretében, változatlan óraszámban, több kis létszámú csoportra bontva javasoljuk megtartani.

A tanúsítás során

  • a szóbeli és teszt vizsgák online is lebonyolíthatók, ha a nyelvvizsgákra kidolgozott feltételeket a Tanúsító és a jelölt biztosítani tudja;
  • a gyakorlati vizsgákat jelenléti vizsgáztatás keretében, kis csoportokban kell lebonyolítani.

Természetesen mind a képzés, mind a tanúsítás során be kell tartani a járványhelyzet miatti előírásokat!

A MAROVISZ Elnöksége kéri a Képzőket és a Tanúsítókat, hogy a szakma presztízsének megóvása érdekében törekedjenek a fenti javaslatok követésére.

 

Budapest, 2020. október

                                                                                    A MAROVISZ Elnöksége