! ELKÖLTÖZTÜNK !

Régi/új helyszínen várjuk Önöket!

 Üllői út 206. B épület, IV. emelet 441-443.   

MAROVISZ-DÍJ 2023

Cikk létrehozva: 2023. március 21. kedd

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTNAK!

A 2023. évi MAROVISZ Díj átadása a

XIII. RAKK keretében valósult meg. 

 A díjazott: Dr. Pór Gábor professzor Emeritus, az Ecotech Nonprofit Zrt műszaki igazgatója

A MAROVISZ megalakulásának 10. évfordulóján alapított MAROVISZ Díjat az a személy kaphatja meg, aki szakmai életútja során munkásságával

• a roncsolásmentes anyagvizsgálat módszereinek szakszerű és eredményes ipari alkalmazását szolgálta;

• ismereteinek közreadásával hozzájárult szakmai közösségünk felkészültségének, hazai és nemzetközi társadalmi elismertségének növeléséhez.

Ezt a díjat 2023-ban Dr. Pór Gábor nyerte el. Gratulálunk!

  

 

Dr. PÓR GÁBOR professzor Emeritus, az Ecotech Nonprofit Zrt. műszaki igazgatója

 

Dr. Pór Gábor elkötelezett kutatója és fejlesztője a roncsolásmentes ipari diagnosztikának. Reaktorzaj diagnosztika témában már 1980 óta publikál cikkeket. Részt vett a Paksi atomerőműben a zajdiagnosztikai rendszerek építésében, amelyek beavatkozás-mentes állapotdiagnosztikát jelentettek. 1989-ben már az oroszországi Kalinin atomerőműbe vitték ki vezetése alatt az atomerőművi diagnosztikai rendszereket, amelyek aztán a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkján is helyt kaptak. Akusztikai diagnosztikai rendszerek terén vezetése alatt fejlesztették ki az idegentest detektáló akusztikus rendszert (ALPS), amely 2002 óta működik mind a négy blokkon. Ez a rendszer nemzetközi figyelmet kapott. 

2001-ben kezdte meg oktatói pályafutását a Dunaújvárosi Főiskolán, főiskolai tanárként, ahol 2008-ig a Természettudományi Intézet Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszékén dolgozott, majd a Gépészeti Intézethez került, és a Műszaki Diagnosztika Tanszéket vezette. 2011-től kezdődően az Akusztikai Ipari Diagnosztikai Vizsgálólaboratórium laboratóriumvezetője volt. 2018-tól napjainkig a Dunaújvárosi Egyetem Professzor Emeritusként folytat oktatási- és kutatási tevékenységet.

2009-ben indította el a Dunaújvárosi Főiskolán a korábban elhanyagolt roncsolásmentes tevékenységek újraélesztését. Kihasználva a TIOP pályázat kereteit, létrehozta a Magyar Akusztikus Ipari Diagnosztikai- rövidítve, a MAID Laboratóriumot. Ennek két fő iránya az akusztikus emissziós vizsgálatok és az ultrahangos vizsgálatok lettek. Az akusztikus emissziós témában maga is kezdeményezője volt a hazai összeméréseknek (tartály burst tesztek), majd vezetésével az akusztikus emissziós mérési technikát kihasználva, számos anyagvizsgálati módszert kutattak, amelyek eredményei konferenciákon szerepeltek szép sikerrel.

2012-ben talált rá a pásztázó akusztikus mikroszkóp (PAM) témára egy ipari megbízás kapcsán. Azóta a MAID laboratóriumban már négy PAM készüléket fejlesztettek ki, és értek el velük sikereket ipari vizsgálatokban is. Hazánkban ez az egyetlen műhely, ahol ennek fejlesztésével foglalkoznak (bár magát az eszközt több helyen is sikeresen használják az NDT terén a világban). A MAID labor előbb 2019/20-ban majd 2021/22-ben jelentős pályázati támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1-TKP2020) Nemzeti Kihívások alprogram, Roncsolásmentes folyamatkövetés tématerület című projekt során, amelynek szakmai vezetője. 

A Magyar Akusztikus Ipari Diagnosztikai Laboratórium létrehozása és továbbfejlesztése az az érdem, amiért Pór Gábort az előterjesztő MAROVISZ díjra javasolta. Állhatatos munkája folytán a MAID labor fokozatosan az NDT szinte minden fontos területére kiterjedt, megfelelő eszköztárat és tudásbázist képezve. Erre a bázisra támaszkodik a 2021-22-ben jelentős kormányzati támogatással létrehozott Paksi Kompetencia Központ Roncsolásmentes Vizsgáló Laboratóriuma (PKK_RMVL), amely létrehozásában, már tanácsadóként oroszlánrésze volt. A Laboratórium már mind a hat roncsolásmentes eljárásban (a vizuális, a folyadék-behatolásos, a mágnesporos, az ultrahangos, az örvényáramos és a radiográfiai vizsgálatok terén) korszerű eszközparkkal, vizsgázott anyagvizsgálókkal és megfelelő kompetenciákkal rendelkezik. Így bátran állíthatjuk, hogy tíz év alatt csaknem a nulláról egy gyökeresen megújult anyagvizsgáló bázis jött létre a Dunaújvárosi Egyetemen, amit ma már a szakma is ismer és elismer.

Dr. Pór Gábor az Ecotech Nonprofit Zrt. műszaki igazgatójaként fáradhatatlanul dolgozik a fent nevesített kutatási eredmények ipari alkalmazásának érdekében.

 

 

Dr. Trampus Péter                                Dr.Gáti József

    a MAROVISZ elnöke                          a Kuratórium elnöke

 

No video selected.